แสงสีฟ้าแบ่งเป็นสองชนิดคือ

1.แสงสีฟ้าที่มีประโยชน์ Blue-Turquoise (Good Blue Light) แสงนี้จะมาจากช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว หรือช่วยปลุกเราในตอนเช้า

2.แสงสีฟ้าที่ไม่มีประโยชน์ Blue-Violet (Bad Blue Light) แสงชนิดนี้มีพลังงานสูงมันจะพุ่งทะลุทะลวงเข้าจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาค่อยๆเสื่อม หากได้รับเกินไปร่างกายจะไม่สร้าง Melatonin ซึ่งก็คือสารที่ช่วยให้เรานอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆตามมาได้ย้อนเวลากลับไปนั่งอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมเรียนรู้เรื่องแสงที่เป็นมิตรต่อดวงตาของเรา แสงขาว (Visible light) ที่มีแหลงที่มาจากดวงอาทิตย์องค์ประกอบของแสงขาว คือแถบสีต่างๆ7 สีเรียงติดกัน (สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ำเงิน คราม และเขียว) ที่เราเรียกว่าสเปกตรัม แสงสีฟ้า (Blue Light) เป็นสีที่ให้ความสว่างมากที่สุดขณะเดียวกัน

ก็ทำให้ดวงตาเป็นอันตรายได้มากที่สุดด้วยหลอด LED คุณภาพต่ำ เป็นอันตรายต่อสายตาผู้บริโภคจึงต้องใส่ใจและเลือกซื้อหลอด LED ชนิดที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการควบคุมปริมาณแสงประเภทต่างๆตั้งแต่ แสงอัลตราไวโอเลตที่แผ่รังสีออกมาจากหลอดไฟ ปริมาณแสงสีฟ้า (Blue Light) ที่มีความยาวคลื่นรังสีความร้อนที่กระทบกับจอประสาทตา และรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าแสงที่มองเห็น ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อสายตา หลอดไฟฟ้า LED ของ Apelectric2005 ที่มีคุณภาพ ต้องผ่านมาตรฐาน IEC (Internationnal Electrotechique Commission) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชม. หรือ 325 วัน (กรณีเปิด 24 ชม.) แสงสีฟ้าแบ่งเป็นสองชนิดคือ

ราคาหลอด LED ที่มีคุณภาพดีในท้องตลาดจึงมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นการนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในอาคารโรงงาน, อาคารที่พักอาศัย ผ่านการใช้หลังคา และผนังไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง (หลังคา Skylight) ที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์การใช้งานกับอาคารประเภทต่างๆจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะช่วยประหยัดค่าไฟในเวลากลางวัน ลดทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และถนอมสายตาให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พักอาศัยในอาคารนั้นๆดังนั้นวัสดุที่กรองแสงธรรมชาติได้อย่างเช่นหลังคาโปร่งแสง หรือหลังคาใสจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้จะเกิดจากการใช้หลอดไฟที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ปกติหลอดไฟที่มีคุณภาพจะผ่านมาตรฐานการควบคุมปริมาณแสง การกระพริบ และอื่นๆทำให้ได้หลอดไฟที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน